HP Deskjet 1220c Printer series - Installation af HP DeskJet kontrolpanel til DOS

background image

Installation af HP DeskJet kontrolpanel til DOS

Inden kontrolpanelet installeres, skal man se efter at printeren er gjort
klar og tændt.

1. Sæt Starter CD'en i CD-ROM-drevet.

2. Ved DOS-prompten C:\> indtaster man bogstavet for CD-ROM-drevet

og ændrer biblioteket til \dos\djcp\. Indtast f.eks. D: og tryk på
ENTER, og indtast dernæst cd \dos\djcp\, og tryk på ENTER.

3. Indtast INSTALL, og tryk på ENTER.

4. Udfør installationen efter anvisningen på skærmen.