HP Deskjet 1220c Printer series - FCC-regulativer

background image

FCC-regulativer

Dette udstyr er afprøvet og holder specifikationerne i del 15 af FCC-regulativet. Disse
grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod interferens i boligmiljøer. Dette
udstyr udvikler, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og
bruges som anvist, kan det forårsage interferens med radiokommunikation. Der er
imidlertid ingen garanti for at der ikke forekommer interferens i en given installation. Hvis
dette udstyr forårsager interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved
at man slukker og tænder for det, råder vi til at man forsøger at afværge interferens på en
eller flere af følgende måder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Flyt udstyr og modtager længere fra hinanden.

Sæt udstyr og modtager i stikkontakter på hver sin gruppe.

Spørg forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker til råds.