HP Deskjet 1220c Printer series - Anvisning i sikkerhed

background image

Anvisning i sikkerhed

ADVARSEL: Man skal altid tage almindelige sikkerhedsforanstaltninger når man
anvender dette apparat, så man reducerer risiko for personskade ved brand eller
eletrisk stød.

1. Man skal sætte sig grundigt ind i anvisningerne i brugervejledningen.

2. Dette apparat må kun tilsluttes strømkilde med jordforbindelse. Hvis

man ikke ved om stikkontakten er jordforbundet, skal man få en aut.
installatør til at undersøge det.

3. Følg alle advarsler og anvisninger på produktet.

4. Tag stikket ud af stikkontakten inden apparatet gøres rent.

5. Apparatet må ikke anbringes eller bruges i nærheden af vand og når

man er våd.

6. Apparatet skal anbringes så det står fast på en stabil flade.

background image

36

36

36

36

7. Apparatet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over

ledningen, og således at ledningen ikke bliver beskadiget.

8. Hvis apparatet ikke virker som det skal, henvises man til afsnittet om

fejlfinding i brugervejledningen.