HP Deskjet 1220c Printer series - Garanti

background image

Garanti

1.

Hewlett-Packard garanterer ovenanførte HP produkter mod materiale- og
fabrikationsfejl i ovenanførte tidsrum fra købsdato.

2. Mht. softwareprodukter gælder HP's garanti kun mangelfuld programmerede

funktioner. HP garanterer ikke at apparatets drift er uden afbrydelser og
fejlfri.

3. HP's garanti dækker kun defekter, der måtte opstå ved normal brug af

produktet, og dækker ikke anden fejl, herunder fejl opstået som følge af:

a. Forkert vedligeholdelse og modificering.

b. Software, medier, dele og forbrugsvarer der ikke er fra HP eller ikke er

godkendt af HP.

c. Drift uden for produktspecifikationerne.

background image

37

37

37

37

4. Hvis man bruger blækpatroner der ikke er fra HP eller genopfylder

blækpatroner på HP printere, har det hverken indvirkning på garantien til
kunden eller evt. HP supportkontrakt med kunden. Men hvis fejl eller
defekter i printeren kan henføres til brug af blækpatroner der ikke er fra HP
eller genopfyldte blækpatroner, beregner HP almindelig time- og
materialebetaling for reparation af printeren for den givne fejl eller skade.

5. Når HP i garantiperioden underrettes om en defekt i et produkt der dækkes

af HP's garanti, reparerer henholdsvis ombytter HP efter eget skøn produktet.

6. Hvis HP ikke kan reparere henholdsvis erstatte et defekt produkt, der er

dækket af HP's garanti, skal HP refundere købsprisen inden for en rimelig tid
efter defekten blev indberettet.

7. HP har ingen pligt til at reparere eller ombytte produktet eller refundere

købsprisen før kunden har returneret det defekte produkt til HP.

8. Et ombytningsprodukt kan enten være nyt eller så godt som nyt, forudsat at

dets funktion svarer mindst til funktionen i det produkt der bliver erstattet.

9. HP produkter kan indeholde renoverede dele, komponenter og materiale der

mht. ydelse svarer til nye.

10. HP's garantierklæring gælder i lande hvor det dækkede HP produkt

distribueres af HP. Kontrakt om yderligere garantiservice, såsom service på
stedet, fås hos autoriserede HP servicefaciliteter i lande, hvor produktet
distribueres af HP, og hos autoriserede importører.