HP Deskjet 1220c Printer series - Gældende lov

background image

Gældende lov

1.

Nærværende garantierklæring giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden
kan også have andre rettigheder, der kan variere fra delstat til delstat i USA, fra provins
til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.

2.

I den udstrækning denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med dergældende
lov, skal garantierklæringen anses for modificeret, så den er i overensstemmelse med
sådan lov. Iht. visse love gælder visse ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i
garantierklæringer muligsvis ikke kunden. Visse stater i USA og visse retsinstanser i
andre lande (inkl. canadiske provinser) kan:

a.

Udelukke ansvarsfrasigelse og begrænsninger i nærværende garantierklæring fra
kundens lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).

b.

På anden måde afskære en producent i at hævde sådan ansvarsfraskivelse eller
begrænsning.

c.

Give kunden yderligere garantirettigheder, sætte varighed af underforstået
garanti som producenten ikke kan fraskrive sig, eller forbyde begrænsning af
varighed af underfortået garanti.

3.

MED HENSYN TIL KUNDETRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND
UDELUKKER, INDSKRÆNKER ELLER MODICERER VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE
GARANTIERKLÆRING, I DEN UDSTRÆKNING DET ER LOVLIGT, IKKE, MEN ER TILLÆG
TIL DE RETTIGHEDER EFTER POSITIV LOV DER GÆLDER FOR SALG AF HP
PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER.

background image

39

39

39

39