HP Deskjet 1220c Printer series - Ansvarsbegrænsning

background image

Ansvarsbegrænsning

1.

I den udstrækning det er tilladt efter dergældende lov, er nærværende
garantierklæring kundens eneste retsmiddel.

2.

I DEN UDSTRÆKNING DET ER TILLADT EFTER DERGÆLDENDE LOV OG MED
UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGE FORPLIGTELSER I NÆRVÆRENDE
GARANTIERKLÆRING, HAR HP OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER INGEN
ERSTATNINGSPLIGT FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG ELLER
FØLGESKADE, BASERET PÅ KONTRAKT, CIVIL SØGSMÅLSGRUND ELLER ANDET
SKÆRPET ANSVAR, UANSET DE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN AF
SÅDAN ERSTATNINGSPLIGT.

background image

38

38

38

38