HP Deskjet 1220c Printer series - Rettigheder

background image

Rettigheder

HP ColorSmart II, HP PhotoREt III og HP ZoomSmart Scaling Technology
er varemærker der tilhører Hewlett-Packard Company.

Microsoft er et amerikansk registreret varemærke der tilhører Microsoft
Corporation.

Windows er et varemærke der tilhører Microsoft Corporation.

Vigtigt

Ændringer til nærværende håndbog kan foretages uden varsel.

Hewlett-Packard giver ingen garanti for dette materiale, herunder for
salgbarhed og egnethed til givne formål.

Hewlett-Packard fraskriver sig ethvert ansvar for fejl heri og for tilfældig
og anden skade som følge af levering, nytte og anvendelse af dette
materiale.

Fotokopiering, reproduktion og oversættelse af håndbogen eller del
heraf er forbudt uden forudgående skiftlig tilladelse fra Hewlett-Packard
Company.

background image

iiii

Da

ns

k