HP Deskjet 1220c Printer series - Zrcadlové zobrazení

background image

Zrcadlové zobrazení

Funkce zrcadlového zobrazení tiskne zrcadlov

ě

odražený

obraz stránky. Pokud tuto funkci používáte k tisku na

pr

ů

hledné fólie, umístí se fólie na projektor potišt

ě

nou

stranou sm

ě

rem dol

ů

. Na druhou stranu se potom m

ů

že psát

a op

ě

t mazat bez poškození potišt

ě

né strany.

Této funkce m

ů

žete rovn

ě

ž využít k tisku nažehlovacích

obtisk

ů

.