HP Deskjet 1220c Printer series - Dlaždicová struktura

background image

Dlaždicová struktura

Funkce dlaždicové struktury vám umož

ň

uje stránku zv

ě

tšit a

vytisknout ji po

č

ástech na jednotlivé listy papíru. Potom

m

ů

že složit jednotlivé listy jako dlaždice a tím vytvo

ř

it velký

leták.

Poznámka

:

U vícestránkových dokument

ů

se formou dlaždicové struktury

vytiskne pouze první stránka dokumentu. Další stránky dokumentu musí být
vytišt

ě

ny v dlaždicové struktu

ř

e jednotliv

ě

. Disponibilní formáty dlaždic ve

stahovací nabídce závisí na zvoleném formátu papíru.