HP Deskjet 1220c Printer series - Brožura

background image

Brožura

Funkce Brožura vám umož

ň

uje vytisknout a složit

vícestránkový dokument tak, že se vytisknou dv

ě

stránky na

každou stranu papíru. Nap

ř

íklad 8-stránkový dokument se

vytiskne tak, že strana 1 a 8 se vytiskne na stejné stran

ě

papíru a stránky 2 a 7 se vytisknou na druhé stran

ě

stejného

papíru. Brožura se potom vytvo

ř

í p

ř

eložením výtisku nap

ů

l.

Poznámka: Pokud váš aplika

č

ní program má funkci Brožura a jestliže jste ji

v daném aplika

č

ním programu zvolili, NEVOLTE již možnost Brožura ve

složce Funkce. Pokud má váš aplika

č

ní program funkci Uspo

ř

ádání,

NEVOLTE ji p

ř

i používání funkce Brožura.

Ru

č

duplexování