HP Deskjet 1220c Printer series - DOSový řídicí program tiskárny

background image

ídicí program tiskárny

Výrobci DOSových aplika

č

ních program

ů

obvykle dodávají

ř

ídicí programy tiskárny. Doporu

č

ený

ř

ídicí program je HP

DeskJet 850. Není-li k dispozici, použijte HP DeskJet 600

nebo 500 series.

mac

!

Jak nainstalovat tiskárnu s po

č

íta

č

em