HP Deskjet 1220c Printer series - Windows

background image

Poznámka: Zde popisované tiskové funkce se týkají Windows 95 nebo
nov

ě

jších verzí a Windows NT 4.0 nebo nov

ě

jších verzí.

P

ř

ístup k tiskovým funkcím získáte klepnutím pravým

tla

č

ítkem myši na ikonu tiskárny v ovládacím panelu

tiskárny. Ve Windows 95 nebo 98 zvolte Vlastnosti. Ve

Windows NT 4.0 zvolte Výchozí nastavení dokumentu.

V

ě

tšina aplika

č

ních program

ů

vám rovn

ě

ž umožní p

ř

ístup k

vlastnostem tiskárny z dialogového okénka Tisk.

Uložte si nastavení

Sou

č

asná nastavení

ř

ídicího programu tiskárny (nap

ř

íklad

orientaci stránky nebo zdroj papíru) si m

ů

žete uložit pro

op

ě

tné budoucí použití. Nejjednodušší je použít

Rychlá

nastavení

, která mohou být uložena z v

ě

tšiny složek

ř

ídicího

programu tiskárny. Výchozí nastavení

ř

ídicího programu