HP Deskjet 1220c Printer series - Tisk na rùzná tisková média

background image

zná tisková média

Tisknout m

ů

žete na tisková média uvedená níže.

Podrobnosti jsou uvedeny v Technické specifikace tiskárny

na stran

ě

29.

Standardní papír

Speciální papír

Obálky

Karty

Silné karty (0,52

mm nebo 0,02 palce)

Štítky

Pr

ů

hledné fólie a diapozitivy

Speciální druhy papíru HP

Poznámka: P

ř

i tisku více než jedné stránky na pr

ů

hledné fólie, fotografický

papír nebo jiné speciální druhy papíru bliká indikátor tla

č

ítka Pokra

č

ovat po

vytišt

ě

ní každé strany tak, aby se umožnilo dokonalé oschnutí vytišt

ě

pa

r

background image

1

8

stránky p

ř

ed tím, než se vytiskne další stránka. Pokud nechcete

č

ekat na

oschnutí stránky p

ř

ed tiskem další stránky, zmá

č

kn

ě

te tla

č

ítko pokra

č

ovat.