HP Deskjet 1220c Printer series - Technické specifikace tiskárny

background image

Technické specifikace tiskárny

Zp

ů

sob tisku

Termální tisk InkJet s dávkováním tiskové barvy

Č

erný text

Letter

Tabloid

Rychlý

11 ppm

7 ppm

Normální

6,8 ppm

4 ppm

Rychlost

č

erného tisku

Nejlepší

4,5 ppm

3 ppm

Smíšený text s
barevnou grafikou

Letter

Tabloid

Rychlý

9,5 ppm

6,4 ppm

Normální

5 ppm

3,3 ppm

Nejlepší

2,8 ppm

1,5 ppm

Celobarevná strana

Letter

Tabloid

Rychlý

2,9 ppm

2 ppm

Normální

0,6 ppm

0,4 ppm

Nejlepší

0,3 ppm

0,2 ppm

Barevná fotografie

1

02 mm x

1

52 mm

203 mm x
254 mm

Normální

0,8 ppm

0,5 ppm

Nejlepší

0,5 ppm

0,2 ppm

Rychlost
barevného tisku

P

ř

ibližné údaje. Konkrétní rychlost závisí na konfiguraci

systému, softwarovém programu a složitosti dokumentu.

S

pecifikace

background image

30

Rozlišení

č

erného tisku

Koncept:
Normální:
Nejlepší:

300 x 600 dpi
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi

Koncept:
Normální:
Nejlepší:

300 x 600 dpi
PhotoREt III
PhotoREt III**

Rozlišení
barevného tisku

** K dispozici je také režim vysokého rozlišení 2400 x
1200 dpi zrušením zaškrtnutí u PhotoREt, je-li zvolen
fotografický papír.

P

ř

íkazový jazyk

tiskárny

HP PCL Level 3 enhanced

Softwarová
slu

č

itelnost

Microsoft Windows

(3.1x, 95, 98, NT 4.0); Macintosh,

aplika

č

ní programy pro MS-DOS

Typy písma

8 vestav

ě

ných typ

ů

písma, po 4 typech pro orientaci na

výšku a na ší

ř

ku: CG Times, CG Times Italic; Univers,

Univers Italic; Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter
Gothic Italic (symbol Euro je podporován)

Speciální
inteligentní
softwarové
funkce

Zahrnuté funkce

ř

ídicího programu tiskárny:

Technologie HP ZoomSmart pro zm

ě

nu velikosti,

dlaždicová struktura tisku, brožura, leták (“N-up printing”),
ru

č

ní duplexování, transparent, zrcadlové zobrazení,

vodoznak*, optimalizace pro fax, náhled tisku*, sépie*,
rychlá nastavení*, na

č

asovaný tisk**, ColorSync**

Poznámka: *pouze pro Windows; **pouze pro Macintosh

Papír:

Oby

č

ejný, InkJet, fotografický, lesklý;

Super B 13" x 19" (330 mm x 483 mm),
U.S. Tabloid 11" x 17" (279 x 432 mm),
U.S. Legal 8,5" x 14", (216 x 356 mm),
U.S. Letter 8,5" x 11" (216 x 279 mm),
U.S. Executive 7,25" x 10,5" (184 x
267 m), výpis z bankovního ú

č

tu 5,5" x

8,5" (140 x 216 mm), evropský A3 297 x
420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148,5 x
210 mm, JIS-B4 257 x 364 mm,
JIS-B5 182 x 257 mm

Formát a druh
tiskových médií

Transparent:

U.S. Letter 8,5" x 11" (216 x 279 mm),
evropský A4 210 x 297 mm,
U.S. Tabloid 11" x 17" (279 x 432 mm),
A3 297 x 420 mm

background image

3

1

Pr

ů

hledné

fólie:

U.S. Letter 8,5" x 11" (216 x 279
mm), evropský A4 210 x 297 mm

Obálky:

U.S.

č

. 10 4,12" x 9,5" (105 x 241

mm), U.S. A2 Invitation 4,37" x 5,57"
(111 x 141 mm), U.S. Monarch 3,87
až 7,75" x 7,5" (98 až 197 mm),
evropský DL 220 x 110 mm,
C5 162 x 229 mm, japonský Kaku

č

.2 240 x 333 mm,

č

.3 120 x

235 mm,

č

.4 90 x 205 mm

Karty:

U.S. indexová karta 4" x 6" (102 x
152 mm), U.S. indexová karta 5" x
8" (127 x 203 mm), evropská karta
A6, 105 x 148.5 mm, japonská
pohlednice Hagaki, 100 x 148 mm

Štítky:

U.S. štítky, 8,5" x 11" (216 x 279
mm), evropské štítky A4,
210 x 297 mm

Formát a druh

tiskových
médií

(pokra

č

ování)

Formát
podle
uživatele:

Ší

ř

ka: 4” až 13” (102 až 330 mm),

Délka: 6” až 50” (152 až 1270 mm)

Hlavní
zásobník
papíru:

Listy: max. 150, obálky: max. 15,
karty: max. 60

Alternativní
horní
podava

č

tiskových
médií:

Listy: max. 10, obálky: max. 3,
karty: max. 4

Ru

č

podávání:

Po jednotlivých listech, pouze pro
silné druhy papíru, obálky a karty

Manipulace
tiskovými

médii

Kapacita
výstupního
zásobníku:

Maximáln

ě

50 list

ů

Papír:

60 až 135 g/m

2

(16 až 26 lb. Bond)

pro použití primární a sekundární
dráhy, 60 až 250 g/m

2

(16 až 67 lb.

Bond) pro ru

č

ní podávání (až 0,52

mm nebo 0.02” pro ru

č

ní podávání)

Obálky:

75 až 90 g/m

2

(20 až 24lb. Bond)

Doporu

č

ená

gramáž
tiskových

médií

Karty:

110 až 200 g/m

2

(110 lb. Index)

Rozhraní V/V

Paralelní IEEE 1284–Centronics;
Universal Seriál Bus (Windows 98

a Macintosh™

s funk

č

ností USB)

background image

32

Pam

ěť

tiskárny

8MB vestav

ě

né RAM

Rozm

ě

ry

Se zav

ř

eným zásobníkem papíru:

592,3 mm (23,3”) Š x 233 mm (9,2”) V x 381 mm
(15,0”) H
S pln

ě

vytaženým zásobníkem papíru:

592,3 mm (23,3”) Š x 233 mm (9,2”) V x 672 mm
(26,5”) H

Hmotnost

10 kg (22 lb.)

Spolehlivost a
o

č

ekávané

využití

5 000 stránek za m

ě

síc

Zdroj

Vestav

ě

ný univerzální zdroj

Požadavky na
napájení

Napájecí moduly: vstupní nap

ě

tí 100 až 240

V st

ř

ídavého proudu (

±

10%), 50/60 Hz (

±

3 Hz)

Spot

ř

eba

energie

Maximáln

ě

1 watt v offline režimu; maximáln

ě

11,3

watt

ů

netiskne-li; maximáln

ě

47,7 watt

ů

p

ř

i tisku

Provozní
prost

ř

edí

Provozní teplota: 5

°

až 40

°

C (41

°

až 104

°

F)

Doporu

č

ené provozní podmínky: 15

°

až 35

°

C (59

°

až 95

°

F)

Teplota p

ř

i skladování: -40

°

až 60

°

C (-40

°

140

°

F)

Relativní vlhkost: 20 až 80% nekondenzující RV
Úrove

ň

šumu podle ISO 9296:

Intenzita hluku LwAd: 5,8 B(A); zvukový tlak LpAm:
47 dB(A) (pro okolostojící)

Požadavky na
systém

Minimum:

Windows 3.1x: 486 66MHz, 8MB
RAM;
Windows 95/98: procesor: Pentium
60MHz, 16MB RAM
Windows NT 4.0: procesor:

Pentium

60MHz, 24MB RAM;
MAC: OS 8.1 nebo vyšší, pouze pro
Macintosh s funk

č

ností USB;

OS 7.6.1 nebo vyšší: pouze pro sí

ť

p

ř

es HP JetDirect

MS-DOS: DOS 3.3 nebo vyšší, 486
66MHz, 4MB RAM

background image

33

Doporu

č

ené:

Windows 3.1x: procesor:

486

66MHz, 8MB RAM
Windows 95/98: procesor:

Pentium

300MHz, 32MB RAM
Windows NT 4.0: procesor:

Pentium

300MHz, 64MB RAM
Power MAC G3: OS 8.6, 350MHz,
64MB RAM
IMac: OS 8.6, 333MHz, 32MB RAM
50MB volné pam

ě

ti na pevném

disku pro tisk na 11x17 nebo na
formát A3. Obrázky s vysokým
rozlišením nebo soubory s náro

č

nou

grafikou mohou vyžadovat více
pam

ě

ti na pevném disku.

Záruka

Omezená záruka po dobu 1 roku

Osv

ě

d

č

ení a

homologa

č

zkoušky

Bezpe

č

nostní osv

ě

d

č

ení: CCIB (

Č

ína), CSA

(Kanada), PSB (Singapur), UL (USA), NOM1-1-
NYCE(Mexiko), TUV-GS (N

ě

mecko), SABS (Jižní

Afrika), JUN (Korea), LS (Litva), EEI (Estonsko), CE
(Evropská unie), B mark (Polsko).
Osv

ě

d

č

ení EMI: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B

(USA), ICES-003 (Kanada), CTICK (Austrálie a
Nový Zéland), VCCI (Japonsko), CE (Evropská
unie), BCIQ (Tchaj-wan), JUN (Korea) LS (Litva).