HP Deskjet 1220c Printer series - Omezení záruky

background image

Omezení záruky

1. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY ANI SPOLE

Č

NOST

HP ANI ŽÁDNÝ JEJÍ DODAVATEL NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU JINOU
ZÁRUKU

Č

I JINÉ PODMÍNKY, VÝSLOVNOU

Č

I IMPLIKOVANOU

ZÁRUKU NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY
A VHODNOSTI PRO UR

Č

ITÝ Ú

Č

EL.