HP Deskjet 1220c Printer series - Místní zákony

background image

Místní zákony

1. Toto Prohlášení o záruce poskytuje zákazníkovi ur

č

itá práva. Zákazník

m

ů

že mít rovn

ě

ž další práva, která se liší v každém stát

ě

Spojených

stát

ů

, v každé provincii Kanady a v každé jiné zemi sv

ě

ta.

2. V rozsahu, v n

ě

mž toto prohlášení o záruce neodpovídá místním

zákon

ů

m, bude se mít za to, že toto prohlášení bylo upraveno tak, aby

takovým místním zákon

ů

m odpovídalo. Podle takových místních

zákon

ů

se n

ě

které výluky právní odpov

ě

dnosti a omezení nemusí

vztahovat na zákazníka. Nap

ř

íklad n

ě

které státy Spojených stát

ů

a

background image

39

n

ě

které zem

ě

mimo Spojených stát

ů

(v

č

etn

ě

jednotlivých provincií

Kanady), mohou:
a. p

ř

edem právn

ě

zamezit tomu, aby výluky a omezení právní

odpov

ě

dnosti uvedené v tomto Prohlášení o záruce omezily

zákonná práva zákazníka (nap

ř

íklad ve Velké Británii);

b. jinak omezit schopnost výrobce uplatnit takové výluky

č

i omezení

právní odpov

ě

dnosti; nebo

c. poskytovat zákazníkovi další záru

č

ní práva, ur

č

it lh

ů

tu

implikovaných záruk, které výrobce nem

ů

že právn

ě

vylou

č

it, nebo

povolit omezení lh

ů

ty implikovaných záruk.

3. U SPOT

Ř

EBNÍCH TRANSAKCÍ PROVÁD

Ě

NÝCH V AUSTRÁLII A V

NOVÉM ZÉLAND

Ě

PODMÍNKY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE,

S VÝJIMKOU ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, NEVYLU

Č

UJÍ,

NEOMEZUJÍ NEBO NEM

Ě

NÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA

VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJ VÝROBK

Ů

HP TAKOVÝM

ZÁKAZNÍK

Ů

M, A JSOU DOPL

Ň

KEM TAKOVÝCH PRÁV.

background image

40

P

ř

íloha

Jazykové kódy

Jazyk

Kód

Arabština

ARA

Č

ínština (

zjednodušená)

CHS

Č

ínština (tradi

č

ní)

CHT

Č

eština

CZE

Dánština

DAN

Holandština

DUT

Angli

č

tina (US a GB)

ENU

Finština

FIN

Francouzština (

evropská)

FRE

N

ě

m

č

ina

GER

Ř

e

č

tina

GRE

Hebrejština

HEB

Italština

ITA

Japonština

JAP

Korejština

KOR

Norština

NOR

Polština

POL

Portugalština (evropská)

POR

Ruština

RUS

Špan

ě

lština

SPA

Švédština

SWE

Ture

č

tina

TUR

P

ř