HP Deskjet 1220c Printer series - Informace o objednávání

background image

Informace o objednávání

Č

íslo

Popis

C2693A

Tiskárna HP DeskJet 1220C

C2694A

Tiskárna HP DeskJet 1220Cxi

C2695A

Tiskárna HP DeskJet 1220Cse

Spot

ř