HP Deskjet 1220c Printer series - Vysunula se prázdná stránka

background image

Vysunula se prázdná stránka

Zkontrolujte, zdali jste s trysek tiskových zásobník

ů

odstranili ochrannou pásku.

Zkontrolujte, zdali tiskové médium, které používáte, je

dostate

č

n

ě

široké. Ší

ř

ka založeného tiskového média

se musí shodovat s nastavením stránky v tiskových

nastaveních.

Zkontrolujte, zdali tiskový zásobník není prázdný

Pokud tisknete

č

erný text a vytiskne se prázdná

stránka, m

ů

že být prázdný

č

erný tiskový zásobník.

Vym

ěň

te

č

erný tiskový zásobník.

Zkontrolujte nastavení tiskárny

Ujist

ě

te se, že tiskárna je zvolena jako stávající nebo

výchozí tiskárna.

Zkontrolujte paralelní port na po

č

íta

č

i

Pokud používáte paralelní kabel, p

ř

esv

ě

d

č

te se, že je

tiskárna p

ř

ipojena p

ř

ímo k paralelnímu portu.

Nesdílejte stejný port s jinými za

ř

ízeními jako

nap

ř

íklad kompresní jednotkou.

Umíst

ě