HP Deskjet 1220c Printer series - V tiskárně uvízl papír

background image

uvízl papír

Poznámka: Chcete-li z tiskárny uvolnit uvíznutý papír, otev

ř

ete p

ř

ístupový

kryt a vytáhn

ě

te papír sm

ě

rem k sob

ě

. Pokud k uvíznutému papíru

nedosáhnete, oto

č

te knoflík zadního panelu tiskárny, panel odstra

ň

te,

vytáhn

ě

te uvíznutý papír a vra

ť

te panel na místo. Pokud nem

ů

žete na papír

dosáhnout ani ze zadní

č

ásti tiskárny, zvedn

ě

te výstupní zásobník a

odstra

ň

te uvíznutý papír z hlavního zásobníku papíru.