HP Deskjet 1220c Printer series - Tisk dokumentu trvá příliš dlouho

background image

Tisk dokumentu trvá p

ř

íliš dlouho

Zkontrolujte konfiguraci po

č

íta

č

e

Minimální konfigurace systému pro tiskárnu je 486-

66MHz s 24MB RAM. Optimální výkon však tiskárna

dosahuje s po

č

íta

č

i typu Pentium.

Je možné, že na pevném disku vašeho systému není

dost pam

ě

ti

Pro tisk na papír formátu 280 mm x 432 mm se

doporu

č

uje alespo

ň

50MB volné pam

ě

ti na pevném

disku. Pokud tisknete soubory obsahující náro

č

nou

grafiku, zajist

ě

te, abyste m

ě

li na pevném disku

dostatek pam

ě

ti (více než 50MB).

Pokud u Windows 98 používáte paralelní p

ř

ipojení,

zkuste p

ř

ejít na p

ř

ipojení USB. Další informace jsou

uvedeny na stran

ě

9.

Je možné, že ve vašem systému není dost virtuální

pam

ě

ti

Zv

ě

tšete velikost virtuální pam

ě

ti vašeho systému.

Je vypnuta možnost PhotoREt. Pokud tisknete v

režimu Nejlepší na speciální fotografický papír HP

Premium Photo Paper formátu letter a vypnuli jste

možnost PhotoREt, musíte mít ve svém systému

alespo

ň

300MB volné pam

ě

ti na pevném disku, a tisk

trvá déle.

Konfigurace portu vašeho systému není nastavena na

ECP

V p

ř

íru

č

ce dodávané k po

č

íta

č

i vyhledejte informace o

tom, jak se m

ě

ní nastavení portu nebo se obra

ť

te na

výrobce po

č

íta

č

e.

V n

ě

kterém z obou tiskových zásobník

ů

m

ů

že

docházet inkoust

Vym

ěň

te zásobník s docházejícím inkoustem.

background image

24

V tiskárn

ě