HP Deskjet 1220c Printer series - Telefonická podpora společnosti HP

background image

Telefonická podpora spole

č

nosti HP

B

ě

hem trvání záruky m

ů

žete získat pomoc St

ř

ediska pé

č

e o

zákazníky HP.
D

ř

íve, než st

ř

edisko zavoláte, vypl

ň

te prosím následující

informace, které umožní pracovník

ů

m St

ř

ediska pé

č

e o

zákazníky vám efektivn

ě

pomoci:

Jaké sériové

č

íslo má vaše tiskárna (najdete na

zadní stran

ě

tiskárny)?

Jaký typ tiskárny máte?
Jaké zna

č

ky a jakého typu je váš po

č

íta

č

?

Kterou verzi softwaru tiskárny používáte (otev

ř

ete

Vlastnosti

ř

ídicího programu tiskárny, klepn

ě

te na

složku P

ř

edvolby a potom klepn

ě

te na Info).

Který

ř

ídicí program jste zvolili?

Spus

ť

te pomocný program Toolboxu a zvolte

“Zobrazit informace o systému”.

Než zavoláte linku technické podpory, p

ř

ipravte si tyto

informace k nahlédnutí.
St

ř

edisko pé

č

e o zákazníky HP m

ů

žete kontaktovat na

následujících telefonních

č

íslech:

Zákazníci v USA:
B

ě

hem záru

č

ní lh

ů

ty: 208 323 2551 pond

ě

lí až pátek 6’00 až

18 (MST)
Po záru

č

ní lh

ů

t

ě

: 900 555 1500 (v Kanad

ě

: 877 621 4722)

($2.50 za minutu; maximáln

ě

$25.00) nebo 800 999 1148

č

tuje se na kreditní kartu Visa nebo Master Card; $25.00

za zavolání) pond

ě

lí až pátek 7’00 až 18’00 (MST)

Zákazníci mimo USA:

Afrika/St

ř

ední Východ +41 22/780 71 11 Argentina 541 778 8380

Austrálie 613 8877 8000

Rakousko 0660 6386

Belgie (holandsky) 02 6268806

Belgie (francouzsky) 02 6268807

Brazílie 55 011 829 6612

Kanada 905 206 4663

Chile 800 360999

Č

ína 86 10 6505 3888

Č

eská republika 42 (2) 471 7327

Dánsko 3929 4099

Finsko 0203 47 288

Francie 01 43 62 34 34

N

ě

mecko 0180 52 58 143

Ř

ecko 01 68 96 4 11

Hongkong 800 96 7729

Ma

ď

arsko 36 (1) 252 4505

Indie 9111 682 6035

Indonésie 21 350 3408

Irsko 01 662 5525

Itálie 02 264 10350

background image

29

Korea 822 3270 0700

Malajsko 03 295 2566

Mexiko D.F. 01 800 472 6684,
Mexico City 258 9922

Nový Zéland 09 356 6640

Norsko 22 11 6299

Filipíny 2 867 3551

Polsko 022 37 5065, 48 22 37 5065

Portugalsko 01 441 7 199

Rusko 7095 923 50 01

Singapur 272 5300

Špan

ě

lsko 902 321 123

Švédsko 08 619 2170

Švýcarsko 0848 80 11 11

Tchaj-wan 886-2-27170055

Thajsko 02 661 4011

Holandsko 020 606 8751

Turecko 90 1 224 59 25

Velká Británie 0171 512 5202

Vietnam 8 823 4530

Venezuela 800 47 888
Caracas 207 8488

Technické specifikace