HP Deskjet 1220c Printer series - Toolbox

background image

Toolbox

Poznámka: program Toolbox je k dispozici pouze tehdy, pokud jste
nainstalovali

ř

ídicí program tiskárny pomocí SETUP.EXE.

Složka Odstra

ň

ování poruch v tomto programu poskytuje

snadné detailn

ě

popsané postupy k

ř

ešení b

ě

žných

problém

ů

s tiskárnou. V

ě

tšinu problém

ů

byste m

ě

li být

schopni odstranit sami tak, že se budete p

ř

esn

ě

ř

ídit

navrženými postupy. Tento program m

ů

žete spustit tak, že

dvakrát klepnete na ikonu Toolboxu na obrazovce po

č

íta

č

e

nebo ve skupin

ě

program

ů

.