HP Deskjet 1220c Printer series - Podpora zákazníkù

background image

Podpora zákazník

ů

Informace uvedené v p

ř

edcházející kapitole navrhují

ř

ešení

b

ě

žných problém

ů

. Pokud tiskárna nefunguje správn

ě

a

navržená

ř

ešení problém neodstraní, pokuste se najít pomoc

prost

ř

ednictvím jednoho z následujících postup

ů

.