HP Deskjet 1220c Printer series - Odstraňování poruch v systému Mac

background image

ování poruch v systému Mac

Zkontrolujte napájení

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že napájecí kabel je pevn

ě

zapojen do

tiskárny a do fungující zásuvky, a že je tiskárna

zapnuta. Indikátor zdroje umíst

ě

ný na p

ř

edním panelu

tiskárny musí svítit.

Zkontrolujte kabel

Ujist

ě

te se, že používaný kabel je správn

ě

zapojen do

po

č

íta

č

e i do tiskárny.

Zkontrolujte Chooser [Voli

č

]

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že jste nainstalovali software tiskárny

a že je zvolena daná tiskárna. Název tiskárny by m

ě

l

být uveden v levé polovin

ě

okna Chooser [Voli

č

e].

Když klepnete na ikonu tiskárny, m

ě

l by být název

tiskárny k dispozici na pravé stran

ě

Chooser [Voli

č

e].

Zvolte název požadované tiskárny.

Bu

ď

te trp

ě

liví

U složitých dokument

ů

obsahujících mnoho druh

ů

písma, grafiku a/nebo barevné fotografie trvá p

ř

íprava

tisku dlouho. Pokud bliká indikátor zdroje, tiskárna

zpracovává informace.

Zkontrolujte port USB

Odpojte tiskárnu od portu USB, po

č

kejte n

ě

kolik vte

ř

in

a potom ji zase p

ř

ipojte. Pokud to nepom

ů

že, zkuste

tiskárnu zapojit do jiného portu USB.

background image

27

Zkontrolujte stav kabelu

Zkontrolujte, zdali kabel vaší tiskárny není poškozen

nebo jeho povrch narušen. Pokud tomu tak je, obra

ť

te

se na výrobce kabelu a kabel vym

ěň

te.