HP Deskjet 1220c Printer series - Nelze zapnout tiskárnu

background image

Nelze zapnout tiskárnu

Ov

ěř

te si, zdali je p

ř

ipojen napájecí kabel.

Zkontrolujte, zdali odnímatelný panel umíst

ě

ný na

zadní

č

ásti tiskárny je t

ě

sn

ě

zatla

č

en do své zdí

ř

ky a

zdali zavírací knoflík je v ZAM

Č

ENÉ poloze.