HP Deskjet 1220c Printer series - Na stránce něco chybí nebo je nesprávné

background image

co chybí nebo je nesprávné

Mohou být nesprávn

ě

nastaveny okraje

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že nastavení okraj

ů

pro daný

dokument nep

ř

esahuje tiskový rozsah tiskárny.

M

ů

že být nesprávn

ě

nastaven barevný tisk

V dialogovém okénku tiskových nastavení HP m

ů

že

být nastaven tisk v šedé stupnici.

M

ů

že být zvolena nesprávná tiskárna

Ujist

ě

te se, že je zvolena správná tiskárna jako

stávající nebo výchozí tiskárna.