HP Deskjet 1220c Printer series - Jak se zarovnávají tiskové zásobníky

background image

Jak se zarovnávají tiskové zásobníky

P

ř

i každé vým

ě

n

ě

n

ě

kterého z obou tiskových zásobník

ů

tiskárna automaticky zásobníky zarovná. Pokud výtisk

background image

26

nazna

č

uje, že zásobníky nejsou zarovnané, m

ů

žete je

zarovnat ru

č

n

ě

.

1. Otev

ř

ete Toolbox tím, že klepnete dvakrát na jeho ikonu

na monitoru po

č

íta

č

e nebo na jeho ikonu ve skupin

ě

tiskáren.

2. Zvolte složku Služby tiskárny.
3. Zvolte Zarovnat tiskové zásobníky.
4. Zarovnejte tiskové zásobníky podle pokyn

ů

na

obrazovce.

Jak se

č