HP Deskjet 1220c Printer series - Jak se vytiskne zkušební stránka

background image

Jak se vytiskne zkušební stránka

Vytiskn

ě

te zkušební stránku bez p

ř

ipojení k po

č

íta

č

i. To vám

umožní zjistit, zdali je tiskárna správn

ě

nastavena.

1. Vypn

ě

te tiskárnu a potom ji zmá

č

knutím tla

č

ítka Zdroj

op

ě

t zapn

ě

te.

2. Stiskn

ě

te tla

č

ítko Pokra

č

ovat a uvoln

ě

te je, jakmile za

č

ne

indikátor tla

č

ítka blikat. Tiskárna vytiskne zkušební

stránku.