HP Deskjet 1220c Printer series - Jak se odinstaluje software tiskárny

background image

Jak se odinstaluje software tiskárny

Paralelní port nebo zapojení v síti ve Windows 95, 98 a NT

4.0:

1. Spus

ť

te Windows a p

ř

esv

ě

d

č

te se, že ve Windows

neb

ě

ží žádný jiný aplika

č

ní program.

2. Klepn

ě

te na

Start

,

Programy

, tiskárna

HP DeskJet

1

220C

a zvolte Odinstala

č

ní program.

3. Dokon

č

ete odstran

ě

ní softwaru podle pokyn

ů

na

obrazovce.

Poznámka: K odinstalování softwaru tiskárny ve Windows NT 4.0 musíte
mít práva správce systému.

U p

ř

ipojení USB ve Windows 98 se

ř

i

ď

te výše uvedeným

postupem a restartujte Windows. Pokud nebyl software

úsp

ě

šn

ě

odinstalován nebo nebyl nalezen Odinstala

č

program:

background image

25

1. Nainstalujte software tiskárny pro p

ř

ipojení

paralelním

portem (LPT1) pomocí Starter CD.

2. Po

dokon

č

ení instalace software odinstalujte podle

výše uvedeného postupu. Takový postup odstraní i

eventuální neúsp

ě

šnou instalaci pro USB.

3. Restartujte Windows a tím se dokon

č

í odstran

ě

softwaru tiskárny.