HP Deskjet 1220c Printer series - Jak se čistí tiskové zásobníky

background image

istí tiskové zásobníky

Tiskové zásobníky vy

č

ist

ě

te, pokud ve vytišt

ě

ném textu

nebo grafice chyb

ě

č

áry nebo te

č

ky.

Poznámka: Ne

č

ist

ě

te tiskové zásobníky zbyte

č

n

ě

č

asto, protože tento

proces spot

ř

ebovává inkoust a zkracuje životnost tiskových zásobník

ů

.

1. Z

ř

ídicího programu tiskárny zvolte složku P

ř

edvolby.

2. Klepn

ě

te na tla

č

ítko Služby.

3. Zvolte Vy

č

istit tiskové zásobníky.

4. Vy

č

ist

ě

te tiskové zásobníky podle pokyn

ů

na obrazovce.

Odstra

ň