HP Deskjet 1220c Printer series - Obsah

background image

Obsah

Obsah

i

Úvod

1

Jak používat tuto p

ř

íru

č

ku

1

Jak získat další informace

1

Požadavky na systém

2

Instalace

3

Význam sou

č

ástí a funkcí tiskárny

3

Jak tiskárnu nainstalovat

4

Instalace z Starter CD disku (doporu

č

eno)

8

Instalace pro Windows 95, Windows 98 a

Windows NT 4.0

8

Instalace pro Windows 3.1

8

Vytišt

ě

ní stránky autotestu

9

Jiná p

ř

ipojení

9

P

ř

ipojení pomocí portu USB (Windows 98)

9

Jak používat tiskárnu v síti

10

Jak p

ř

ipojit tiskárnu k externímu tiskovému serveru 11

Win

!

12

Tiskové funkce

12

Uložte si nastavení

12

Jak se zv

ě

tšují nebo zmenšují dokumenty

12

Leták

12

Dlaždicová struktura

13

Brožura

13

Ru

č

ní duplexování (oboustranný tisk)

13

Zrcadlové zobrazení

14

Transparent

14

Vodoznak

14

Možnosti zobrazení

14

P

ř

edvolby

15

Jak se tiskne z aplika

č

ních program

ů

pod DOS

15

Ovládací panel HP DeskJet pro DOS

15

Instalace ovládacího panelu HP DeskJet

pro DOS

16

Použití ovládacího panelu HP DeskJet pro DOS16

DOSový

ř

ídicí program tiskárny

16

mac

!

16

Jak nainstalovat tiskárnu s po

č

íta

č

em Macintosh

16

Tiskové funkce

17

Tisk na r

ů

zná tisková média

17

Alternativní horní podava

č

tiskových médií

18

Ru

č

ní podávání

18

Doporu

č

ení pro údržbu

18

Jak udržovat tiskárnu

18

Obsah

background image

ii

Č

ešt

ina

Volba a zakládání papíru

19

Používání tiskových zásobník

ů

a pé

č

e o n

ě

20

Odstra

ň

ování poruch

21

Nelze zapnout tiskárnu

21

Nic se netiskne

21

Vysunula se prázdná stránka

22

Umíst

ě

ní textu nebo grafiky je chybné

22

Na stránce n

ě

co chybí nebo je nesprávné

23

Tisk dokumentu trvá p

ř

íliš dlouho

23

V tiskárn

ě

uvízl papír

24

Jak zamezit uvíznutí papíru

24

Jak se odinstaluje software tiskárny

24

Instalace USB selhala nebo se p

ř

es USB nic

netiskne (Windows 98)

25

Po vým

ě

n

ě

port

ů

tiskárna netiskne

25

Jak se zarovnávají tiskové zásobníky

25

Jak se

č

istí tiskové zásobníky

26

Odstra

ň

ování poruch v systému Mac

26

Jak se vytiskne zkušební stránka

27

Jak se vytiskne diagnostická stránka

27

Podpora zákazník

ů

27

Toolbox

27

Internet

27

Telefonická podpora spole

č

nosti HP

28

Technické specifikace

29

Technické specifikace tiskárny

29

Informace o objednávání

33

Spot

ř

ební materiál HP

33

Tiskový zásobník

33

Paralelní kabel

34

Kabel USB

34

ť

ové rozhraní

34

HP Bright White InkJet Paper

34

HP Premium InkJet Paper

34

HP Premium Heavyweight InkJet Paper

34

HP Premium Photo Paper

34

HP Premium Plus Photo Paper

34

HP Professional Brochure and Flyer Paper

34

HP Premium Transparency Film

35

HP Banner Paper

35

HP Iron-on T-shirt Transfers

35

HP Greeting Card Paper

35

HP Felt-Textured Greeting Cards,

Ivory/Half-fold

35

HP Glossy Greeting Card Paper

35

HP Restickables

35

Sd

ě

lení o p

ř

edpisech

35

Oznámení o napájecím kabelu

35

Klasifikace indikátor

ů

se svítivými diodami

35

background image

iii

Č

ešt

ina

Spot

ř

eba energie

36

Informace o bezpe

č

ném použití výrobku

36

P

ř

edpisy FCC

36

Prohlášení o omezené záruce spole

č

nosti

Hewlett-Packard

37

Rozsah omezené záruky

37

Omezení záruky

38

Omezení právní odpov

ě

dnosti

38

Místní zákony

38

P

ř

íloha

40

Jazykové kódy

40

Index

41

background image

iv

Č

ešt

ina

background image

1

Č

ešt

ina