HP Deskjet 1220c Printer series - Macintosh

background image

Macintosh

Tiskárnu m

ů

žete p

ř

ipojit k nejnov

ě

jším typ

ů

m po

č

íta

čů

Macintosh (Mac OS 8.1 nebo nov

ě

jší verze) pomocí portu

USB. V p

ř

ípad

ě

starších typ

ů

bez portu USB m

ů

žete p

ř

ipojit

po

č

íta

č