HP Deskjet 1220c Printer series - Instalace pro Windows 95, Windows 98 a  Windows NT 4.0

background image

Instalace pro Windows 95, Windows 98 a
Windows NT 4.0

Poznámka pro uživatele Windows 95 a Windows 98: Pokud se vám kdykoliv
b

ě

hem instalace softwaru tiskárny objeví sd

ě

lení

Byl zjišt

ě

n nový

hardware

, zvolte

Neinstalovat

ř

ídicí program (Windows už vás nebudu

znovu vyzývat)

a klepn

ě

te na

OK

. Pokud uvidíte dialogové okénko

Pr

ů

vodce aktualizací

ř

ídicího programu za

ř

ízení

, klepejte na

Další,

tak

dlouho, až se ukáže možnost

Dokon

č

it

a potom klepn

ě

te na

Dokon

č

it

.

Poznámka pro uživatele Windows NT 4.0: K instalaci tiskárny ve Windows
NT 4.0 musíte mít práva správce systému.

1. Spus

ť

te Microsoft Windows a p

ř

esv

ě

d

č

te se, že ve

Windows momentáln

ě

neb

ě

ží žádný jiný aplika

č

program.

2. Vložte Starter CD do jednotky CD-ROM. Automaticky se

spustí instala

č

ní program.

Pokud se instala

č

ní program automaticky nespustí,

klepn

ě

te na Start, zvolte Spustit a v p

ř

íkazové

ř

ádce

zapište písmeno ozna

č

ující jednotku CD-ROM vašeho

po

č

íta

č

e následované výrazem:\SETUP (nap

ř

íklad

m

ů

žete zapsat: D:\SETUP).

3. V nabídce CD disku klepn

ě

te na Nainstalovat

ř

ídicí

program tiskárny.

Ř

i

ď

te se pokyny na obrazovce a

dokon

č

ete instalaci

ř

ídicího programu tiskárny.