HP Deskjet 1220c Printer series - Instalace pro Windows 3.1

background image

Instalace pro Windows 3.

1

1. Spus

ť

te Microsoft Windows a p

ř

esv

ě

d

č

te se, že ve

Windows momentáln

ě

neb

ě

ží žádný jiný aplika

č

program.

2. Vložte Starter CD do jednotky CD-ROM.

background image

9

Č

ešt

ina

3. V okn

ě

Správce program

ů

klepn

ě

te na Soubor a potom

zvolte Spustit.

4. V p

ř

íkazové

ř

ádce zapište písmeno ozna

č

ující jednotku

CD-ROM vašeho po

č

íta

č

e následované výrazem

\WIN31\PCL3\<lang>\SETUP.EXE, kde <lang> je 3-

znakový kód (seznam 3-znakových jazykových kód

ů

je

uveden v p

ř

íloze na stran

ě

40). M

ů

žete nap

ř

íklad zapsat

D:\WIN31\PCL3\ENU\SETUP.EXE, kde ENU p

ř

edstavuje

kód pro angli

č

tinu.

5.

Ř

i

ď

te se pokyny na obrazovce a dokon

č

ete instalaci

ř

ídicího programu tiskárny.

8

Vytišt

ě