HP Deskjet 1220c Printer series - Používání tiskových zásobníků a péče o ně

background image

Používání tiskových zásobník

ů

a pé

č

e o n

ě

Když otev

ř

ete p

ř

ístupový kryt tiskárny, zarovná se žlutá

šipka na kolébce tiskových zásobník

ů

s jednou z ikon

umíst

ě

ných v zadní

č

ásti tiskárny. Pokud bliká indikátor

stavu tiskových zásobník

ů

, otev

ř

ete p

ř

ístupový kryt a

ř

i

ď

te

se níže uvedenými pokyny.

Pokud šipka

sm

ěř

uje k...

Znamená to...

Jak vy

ř

ešíte problém...

Problém s
barevným tiskovým
zásobníkem

Problém s

č

erným

tiskovým
zásobníkem

Tiskový
zásobník:
- chybí
- je nesprávn

ě

nainstalován

- je nesprávný

pro danou
tiskárnu

- je poškozen

1

Pokud chybí, vložte
tiskový zásobník.

2

Je-li nesprávn

ě

nainstalován, vložte
zásobník znovu.

3

Pokud výše uvedené
postupy problém
neodstraní, ov

ěř

te,

zdali barevný zásobník
je typu HP C65

78

Series a

č

erný tiskový

zásobník typu HP
516

45

Series.

4

Pokud i potom problém
trvá, zásobník vym

ěň

te.

Dochází inkoust v
barevném tiskovém
zásobníku

V barevném
tiskovém
zásobníku
dochází inkoust.

Uvažte vým

ě

nu

barevného tiskového
zásobníku za nový
zásobník typu HP C65

78

Series.

Dochází inkoust v

č

erném tiskovém

zásobníku

V

č

erném

tiskovém
zásobníku
dochází inkoust.

Uvažte vým

ě

nu

č

erného

tiskového zásobníku za
nový zásobník typu HP
HP 516

45

Series.

Tiskové zásobníky
jsou v po

ř

ádku

Tiskové
zásobníky jsou
funk

č

ní.

Neexistuje problém.

background image

2

1

Odstra

ň