HP Deskjet 1220c Printer series - Úvod

background image

Úvod

Tiskárna HP DeskJet 1220C Series dokáže tisknout ve velmi

živých barvách na papír o formátu až 330 mm x 1270 mm.

P

ř

ipojuje se p

ř

ímo k osobním po

č

íta

čů

m IBM a po

č

íta

čů

m

typu slu

č

itelného s IBM pomocí paralelního kabelu nebo

p

ř

es port univerzální sériové sb

ě

rnice (USB). K po

č

íta

čů

m

Macintosh se p

ř

ipojuje p

ř

es port USB. Tiskárna se m

ů

že

rovn

ě

ž sdílet v síti.